Evaluering af udsatte boligområder

Med udsatteområder.dk kan du følge effekten af blandt andet den vedtagne strategi mod parallelsamfund. Frem til 2029 følger en række forskere løbende transformationen i landets hårde ghettoer – og udviklingen i landets øvrige udsatte områder.

Læs mere om følgeevaluering

Fra udviklingsplan til helhedsplan

Infomoede Vollsmose63

Med betegnelsen ’hård ghetto’ fulgte et krav om at udforme en udviklingsplan for boligområdet, så det møder kravene i den vedtagne ghettoplan. Landsbyggefonden afholdt derfor i maj 2019 et informationsmøde med fokus på overgangen fra de pålagte planer til konventionelle helhedsplaner og på, hvilke redskaber de berørte boligorganisationer kan finde i fonden.

Udsatte boligområder i Danmark

Udsatte boligområder er præget af sociale problemer. De findes i større byer over hele landet. Regeringen opgør antallet af udsatte boligområder i Danmark. Opgørelsen er baseret på bla. demografiske, erhvervs-, uddannelses- og kriminalitetsmæssige parametre. På landsplan er antallet af udsatte boligområder pr. 1. december 2019 opgjort til 40.

40

Udsatte områder

28

GHETTOMRÅDER

15

HÅRDE GHETTOOMRÅDER

Se områdekort

Resultater

Bg Results

Formidling af den opsamlede viden er en hjørnesten i følgeevalueringerne. Hvilke effekter og resultater har de iværksatte aktiviteter og transformationer. Resultaterne af evalueringsaktiviteterne vil løbende blive publiceret på denne side - i takt med, at de løber ind over evalueringsperioden.

Milepæle i evalueringen af 'hårde ghettoområder'

Følgeevalueringen rummer to spor – et fysisk og et socialt – og strækker sig fra 2019-2029. I denne periode vil der løbende blive produceret viden om indsatsernes resultater og effekter. På udsatteområder.dk bliver denne viden samlet op og formidlet. Dermed bliver evalueringens proces og resultater et aktivt indspark i dialogen om udviklingen i vores udsatte boligområder.

2018

Evalueringen påbegyndes

De indledende registreringer i boligområder tjener som en form for baseline for de følgende evalueringsaktiviteter.

2019

Lokale workshops og tværgående dialoggrupper

For hvert af de otte områder afholdes en række workshops med forankring i det enkelte boligområde. Formålet med disse workshops er at indsamle viden, kvalificere analyserne samt bringe viden og data i spil.

Dialoggrupper bliver sammensat på tværs af de boligafdelinger og kommuner, der vil blive omfattet af følgeevalueringerne. Dialoggruppen skal medvirke til løbende at kvalificere evalueringen samt sikre vidensdeling mellem områderne med afsæt i den viden, som evalueringen løbende tilvejebringer.

2020

Delafrappportering på den fysiske dimension af følgeevalueringen

Der afholdes møder i de lokaltforankrede workshops og i de tværgående dialoggrupper.

2021

Delafrappportering på den sociale dimension af følgeevalueringen

Der afholdes møder i de lokaltforankrede workshops og i de tværgående dialoggrupper.