Evaluering af udsatte boligområder

Med udsatteområder.dk kan du følge forløbet af blandt andet den vedtagne strategi mod parallelsamfund. Frem til 2029 følger en række forskere løbende transformationen i landets omdannelsesområder – og udviklingen i landets øvrige udsatte områder. Sitet udgør det centrale formidlingsvindue for denne forskning og evaluering – og rummer desuden evalueringer af andre relevante indsatser i landets udsatte boligområder.

Læs mere om følgeevaluering

Hent følgeevalueringens seneste rapporter

Følgeevalueringen zoomer ind på udviklingen over tid i en række af landets udsatte områder. Der bliver løbende udgivet delrapporter som led i evalueringen, og her på siden finder du de seneste udgivelser.

 

Læs mere om resultater og rapporter fra følgeevalueringen her.

Fra udviklingsplan til helhedsplan

Infomoede Vollsmose63

Med betegnelsen ’omdannelsesområde’ fulgte et krav om at udforme en udviklingsplan for boligområdet, så det møder kravene i den vedtagne plan. Landsbyggefonden afholdt derfor i maj 2019 et informationsmøde med fokus på overgangen fra de pålagte planer til konventionelle helhedsplaner og på, hvilke redskaber de berørte boligorganisationer kan finde i fonden.

Udsatte boligområder i Danmark

Udsatte boligområder er præget af sociale problemer. De findes i større byer over hele landet. Regeringen opgør antallet af udsatte boligområder i Danmark. Opgørelsen er baseret på bla. demografiske, erhvervs-, uddannelses- og kriminalitetsmæssige parametre. På landsplan er antallet af udsatte boligområder pr. 1. december 2022 opgjort til 17.

7

Udsatte områder

1

Parallelsamfund

9

Omdannelsesområder

Se områdekort

Aktiv viden produceres

Bg Results

Frem til 2029 vil der løbende produceret viden om forandringerne og virkningerne af de redskaber, diverse aktører i forandringsprocesserne bruger i forhold til fysiske rammer, udlejning og sociale forhold – herunder om de boligsociale indsatsers bidrag.


Der bliver også skabt viden om sammenhængen mellem udviklingen i de oprindelige 15 omdannelsesområder og den øvrige almene boligsektor. Al viden kan findes på udsatteområder.dk, og dermed bliver viden fra evalueringen et aktivt indspark i udviklingen omdannelsesområderne og de øvrige udsatte områder.

Viden fra følgeevalueringen bliver løbende offentliggjort

Evalueringen af de 15 omdannelsesområder skal kaste lys over, hvordan Parallelsamfundsaftalen virker. Det er en central ambition, at begge spor i evalueringen skaber viden, som undervejs kan bruges af ikke bare de 15 omdannelsesområder, men også af resten af den almene sektor.

Den viden, der skabes i både det fysiske spor og det sociale spor, bliver løbende offentliggjort på denne hjemmeside. Det samme gør anden relevant viden, der kan kvalificere omdannelsen og forebyggelsen af nye udsatte områder.

2018

Evalueringen påbegyndes

BUILD/AAU begynder evalueringens fysiske spor.

2019

Indledende registreringer og dialogmøder

De indledende registreringer i boligområder påbegyndes. De tjener som en form for baseline for de følgende evalueringsaktiviteter.

Det første af en række dialogmøder afholdes med deltagelse fra otte omdannelsesområder.

Formålet med dialogmøderne er at kvalificere analyserne, at bringe viden og data i spil samt at skabe erfaringsudveksling på tværs af de udsatte boligområder.

På dialogmøderne er deltagere tværs af de boligafdelinger og kommuner, der vil blive omfattet af følgeevalueringerne.

2020

Evalueringens sociale spor begynder

VIVE begynder evalueringens sociale spor.

Delrapporteringer på det fysiske spor i evalueringen.

Dialogmøde afholdes med deltagelse fra de resterende omdannelsesområder.

2021

Alle følgeevalueringens boligområder mødes til dialog

Yderlige delrapporteringer fra den fysiske dimension af følgeevalueringen.

Der afholdes fælles dialogmøde for alle 15 omdannelsesområder.