Claus Bech-Danielsen

Professor, BUILD

Claus er uddannet arkitekt medlem af Akademisk Arkitektforening (MAA). Han er projektleder for den fysiske del af følgeevalueringen.

Se mere om Claus' faglige profil.

Hvorfor mener du, det er vigtigt at sætte fokus på udsatte boligområder? 

Vores bolig er vores hjem. Her skal vi føle os trygge, og vi skal være glade for at vise det frem for venner og familie. Det er derfor helt afgørende, at de udsatte boligområder udvikler sig positivt, og at de ikke virker stigmatiserende for beboerne.

Hvilke værdier forbinder du med almene boliger?

Almene boliger bygger på en smuk tanke om at skabe non-profit boligbyggeri, som alle kan betale. Det sociale fællesskab og den menneskelige omsorg står stærkt i fortælling om danske almene boliger.

Hvilke af dine interesser glæder du dig til at sætte i spil? 

Jeg glæder mig i særlig grad til at undersøge, hvordan de fysiske forandringer spiller ind på det sociale liv i boligområderne. I mit perspektiv er de fysiske omdannelser et markant opgør med efterkrigstidens måde at tænke arkitektur og planlægning på.

Hvad kan du bidrage med til følgeevalueringen? 

Jeg ser de kommende omdannelser, med de tilhørende intentioner om at skabe socialt blandede kvarterer, som et enormt boligsocialt eksperiment. Som forsker vil jeg undersøge det analytisk og nøgternt, og jeg er nysgerrig efter at se resultaterne.

Hvorfor synes du, at denne evaluering er vigtig? 

Omdannelsen af de 15 udsatte boligområder kræver enorme investeringer, og de påvirker rigtig mange menneskers liv. Det mindste, vi kan gøre, er at lære af erfaringerne. Det skal ske undervejs, så udviklingen kan korrigeres løbende.