Gunvor Christensen

Projektchef, VIVE

Gunvor har en Ph.D. i sociologi, og er projektleder for følgeevalueringens sociale spor.

Se mere om Gunvors faglige profil.

Hvorfor mener du, det er vigtigt at sætte fokus på udsatte boligområder? 

Udsatte boligområder er et billede på samfundets tilstand. Ved at undersøge hvordan beboerne i de udsatte boligområder har det, og hvordan de klarer sig, bliver vi klogere på, hvor den ordinære velfærd er trængt eller har svært at komme ud at virke. Den viden er vigtig i forhold til at kunne målrette den ordinære velfærd og i forhold til at kunne målrette indsatser, der bidrager til, at alle får mest mulig gavn af den ordinære velfærd.

Hvilke værdier forbinder du med almene boliger?

Når vi sammenligner med udlandet, der ikke har en almen sektor og ikke har en Landsbyggefond, hvor der spares op til fysiske og sociale investeringer i den almene sektor, bliver det meget tydeligt, at forekomsten af almene boliger er et vigtigt bidrag til vores velfærdssamfund. Til at der i princippet ikke burde været borgere i vores samfund, der ikke har et sted at bo af en god kvalitet.

Hvilke af dine interesser glæder du dig til at sætte i spil? 

Jeg kigger på tal – hvor meget fravær har skoleelever, hvor mange unge kommer i gang med ungdomsuddannelse og hvor mange kommer i beskæftigelse -  og jeg er altid nysgerrig på, hvilke historier, der ligger bag de tal. For mig som forsker, er det ekstremt vigtigt, at vi aldrig glemmer, at bag alle de tal vi sidder og analyserer på, er der virkelige mennesker, der hver dag tager fat i livet og får det bedste ud af det.  På den måde er tal er levende, og det håber jeg også afspejler sig i vores evalueringer.

Hvad kan du bidrage med til følgeevalueringen? 

Jeg har beskæftiget mig med udsatte boligområder og boligmarkedet generelt siden midten af 1990’erne, og derfor er det super spændende for mig at komme i dybden med og forstå, hvilke forandringer som Parallelsamfundsaftalen medfører for beboerne, boligorganisationerne og kommunerne. Det områdekendskab koblet med de faglige kompetencer jeg har, tænker jeg, er et vigtigt bidrag til, vi på baggrund af følgeevaluering tilvejebringer en viden, der kan bruges til policyudvikling og kan bruges af kommuner og boligorganisationer til fortsætte arbejdet i de udsatte boligområder med at skabe rammerne for, at beboerne har de bedst mulige livschancer.

Hvorfor synes du, at denne evaluering er vigtig? 

Det helt overordnede spørgsmål mange formentlig gerne vil have et svar på i 2030 er: ”Virkede Parallelsamfundsaftalen så efter hensigten? Lykkes det at fjerne forekomsten af ghettoer og at skabe mere blandede by- og boligområder? Lykkes det at ændre på den sociale ulighed?” Disse svar er vigtige at give, og derfor er en evaluering ekstrem vigtig. Parallelsamfundsaftalen kan med en vis rimelighed godt sammenlignes med et stort socialt eksperiment, der har store implikationer for beboere, boligorganisationer og kommuner. Heri ligger, at det er helt centralt at blive klogere på, hvordan sådan et stort indgreb virker.