Helle Hygum Espersen

Chefanalytiker, VIVE

Helle har en cand.mag. og master i socialt entreprenørskab. Hun står for at gennemføre den kvalitative del af følgeevalueringen i samarbejde med Ulf Hjelmar.

Se mere om Helles faglige profil.

Hvorfor mener du, det er vigtigt at sætte fokus på udsatte boligområder? 

At fokusere på udsatte boligområder fremfor på enkeltstående sociale problemstillinger giver mulighed for at skabe sammenhænge i indsatser blandt aktører, der arbejder med komplekse og sammenhængende sociale udfordringer, herunder især offentlige indsatser og civile indsatser, som ofte orkestreres af de boligsociale helhedsplaner. Ved at tage udgangspunkt i et boligområde kan man også skabe indsatser, der er tæt forankret blandt beboerne selv og beboerdemokratiet.

Hvilke værdier forbinder du med almene boliger?

Jeg er selv vokset op alment med forældre, der var aktive i beboerdemokratiet. Beboerdemokratiet og oplevelsen af fælleseje er den væsentligste værdi ved de almene boliger. Sammenhold og godt naboskab udspringer bl.a. af nærdemokratiet.

Hvilke af dine interesser glæder du dig til at sætte i spil? 

Jeg arbejder med tværsektorielt samarbejde og borgerdeltagelse og borgerinddragelse. De boligsociale helhedsplaner er jo partnerskaber mellem kommuner og boligselskaber, og rummer mange tværsektorielle indsatser.

Hvad kan du bidrage med til følgeevalueringen? 

At skabe indsigt i hvad indsatserne kvalitativt betyder for beboere og aktører i området og dermed bidrage til at skabe dybde i de kvantitative analyser.

Hvorfor synes du, at denne evaluering er vigtig? 

Det er vigtigt for samfundet at kende både effekten af parallelsamfundsaftalen, og hvilken betydning det har for beboere og lokale aktører i de berørte områder.