Marie Stender

Seniorforsker, BUILD

Marie er uddannet antropolog, med en PhD. Hun står for udvikling af metodedesign for feltundersøgelserne, og har ansvaret for gennemførelsen af feltundersøgelserne i følgende områder: Finlandsparken, Mjølnerparken, Gellerupparken og Bispehaven.

Se mere om Maries faglige profil.

Hvorfor mener du, det er vigtigt at sætte fokus på udsatte boligområder?

Udsatte boligområder kan ses som et lokalt udtryk for globale ulighedsmønstre og er et voksende problem i den vestlige verden. Både for den enkelte, og for samfundet som helhed, er det uhensigtsmæssigt, hvis der er områder, hvor beboerne ’stemples’ og får dårligere livsmuligheder end andre steder.

Hvilke værdier forbinder du med almene boliger?

Danmark har en stolt tradition for almene boliger, der giver alle adgang til gode boliger i grønne områder. Boligkvaliteten er høj, og vi har stor vægt på fællesskab og medbestemmelse sammenlignet med, hvad man typisk ser i udlandet. Alligevel har den almene boligsektor også her behov for forandring og fornyelse.

Hvilke af dine interesser glæder du dig til at sætte i spil? 

Noget af det mest givende i mit arbejde er at møde folk i områderne og høre deres personlige fortællinger og oplevelser. Der er mange stærke personligheder og skæbner, og selvom nogen har svære ting med i bagagen, mødes vi typisk med stor imødekommenhed og gæstfrihed.

Hvad kan du bidrage med til følgeevalueringen? 

Som antropolog er det altid afgørende at være åben over for forskellige måder at opleve verden på. Men det er særligt vigtigt når det kommer til udsatte boligområder, som er et politiseret spørgsmål, hvor mange har faste holdninger. Det er vigtigt, at vi i den debat ikke blot taler om folk i områderne, men også med dem.

Hvorfor synes du, at denne evaluering er vigtig?

Med parallelsamfundspakken har vi i Danmark kastet os ud i et stort samfundseksperiment, og det er virkelig vigtigt at undersøge, hvordan virkningen af disse tiltag bliver. Hvordan vi bygger og ændrer vores byer og boligområder er med til at forme vores liv, så vi skal skabe indsigt i hvordan det påvirker de mennesker, som bor der.