Mette Lunde Christensen

Seniorforsker, VIVE

Mette er cand. scient. oecon. og har en P.h.D i økonomi. Hun er projektmedarbejder med ansvar for de kvantitative dele af følgeevalueringen.

Se mere om Mettes faglige profil.

Hvorfor mener du, det er vigtigt at sætte fokus på udsatte boligområder? 

Jeg mener, at viden om udsatte boligområder – om hvordan beboerne i udsatte boligområder klarer sig og trives - er vigtig for at målrette forebyggelse og indsatser bedst muligt.

Hvilke værdier forbinder du med almene boliger?

Almene boliger er for alle, i modsætning til fx dén type ”social housing”, som man kender det fra nogen steder i udlandet. Ingen tjener på de almene boliger, og lejekontrakterne er typisk permanente. Dét giver en tryghed, både for den enkelte, men også fra et samfundsmæssigt perspektiv, at vi har indrettet vores samfund på en sådan måde, at alle i princippet har et ordentlig sted at bo. Jeg forbinder også almene boliger med den tryghed, der ligger i, at man altid kan ringe til sit boligselskab i forbindelse med vedligehold og ting, der pludselig ikke fungerer i boligen!

Hvilke af dine interesser glæder du dig til at sætte i spil? 

Jeg glæder mig til at bringe min interesse for kvantitative analyser, og for at frembringe solid, systematisk og gennemtestet viden, i spil.

Hvad kan du bidrage med til følgeevalueringen? 

Jeg kan bidrage med min analytiske, kvantitative erfaring, samt min store erfaring i forhold til at evaluere særligt sociale indsatser, samt med en stor erfaring i at formidle viden til mange forskellige målgrupper.

Hvorfor synes du, at denne evaluering er vigtig? 

Parallelsamfundsaftalen er en meget stor og omsiggribende indsats, som på en måde kan ses som værende et af de største sociale eksperimenter i dansk socialpolitik. Også set med en udenlandsk skala er dette en stor indsats. Jeg synes derfor, det er af yderste vigtighed både at følge hele omdannelsen og bagefter at følge op på, hvad der virkede eller ikke virkede.