Mette Mechlenborg

Seniorforsker, BUILD

Mette cand. mag. i Moderne Kultur og kulturformidling og har en Ph.D. I følgeevalueringen skal hun deltage i evalueringen af de fysiske omdannelser, hermed bl.a. følge udviklingen i Vollsmose, Tingbjerg, Taastrupgård og Motalavej. 

Se mere om Mettes faglige profil.

Hvorfor mener du, det er vigtigt at sætte fokus på udsatte boligområder? 

Jeg har det faktisk lidt dobbelt: Som boligforsker synes jeg jo, at et boligområde ikke kan ses på som en selvstændig genstand. Alt hvad der sker inden for et boligområde hænger sammen med det, der sker uden for boligområdet. På den anden side, så håber jeg vi med vores evaluering kan være med til at nuancere nogle af de forestillinger, der verserer om udsatte boligområder. De er jo bare en lille del af de mange almene boligområder, der er i landet.

Hvilke værdier forbinder du med almene boliger?

Jeg har tidligere beskæftiget mig med den velfærdsarkitektur, der blev bygget lige efter 2. verdenskrig. Her bidrog nogle af de bedste danske arkitekter, f.eks. Arne Jacobsen og Steen Eiler Ramussen til formgivningen. Resultaterne, f.eks. Tingberg, Bredalsparken, Høje Søborg, Søvangen i Århus og Højstrupparken i Odense, viser hvordan vi i Danmark har en stærk tradition for at skabe gode boligforhold for almindelige mennesker.

Den bagvedliggende idé er, at gode hverdagsrammer er afsæt for et godt hverdagsliv. Den tanke synes jeg gennemsyrer de almene boliger – også i dag.

Hvilke af dine interesser glæder du dig til at sætte i spil? 

Jeg elsker at komme ud i områderne og tale med mennesker, jeg normalt ikke ville have en samtale med. Det er ofte det, der sker, når man spørger til det sted, hvor folk bor – så begynder de at fortælle om deres morfar i Somalia, eller om deres første bolig, eller viser mig billeder af deres familie. Vi taler med beboere med mange forskellige etniske baggrunde og får også et indblik i mange kulturer – og mange forskellige slags kager og kaffevarianter! De fleste er meget gæstfrie. Det synes jeg er helt fantastisk at opleve.

Hvad kan du bidrage med til følgeevalueringen?

En af de ting, jeg er rigtig glad for at bidrage med i evalueringen af de fysiske omdannelser, er en model for, hvordan vi analyserer medieomtalen af de enkelte områder. Vores tanke er, at det i høj grad også handler om et dårligt image, og at du kan ændre nok så meget fysisk og socialt, men hvis ikke stedsidentiteten følger med, så er det lige meget.

Hvorfor synes du, at denne evaluering er vigtig? 

Vi er i gang med et af danmarkshistoriens største boligeksperimenter i nyere tid. Et boligeksperiment, som berører rigtig mange mennesker, og som er genstand for mange politiske dagsordner, der går på tværs af både nationale, kommunale og lokale forhold. For ikke at tale om økonomien! Men vi har faktisk ikke rigtig nogen idé om det virker.