Rikke Borg Sundstrup

Videnskabelig assistent, BUILD

Rikke er cand.soc. i Plan, By og Proces og Geografi, og skal under følgeevalueringen bidrage med feltstudier i boligområderne Agervang, Gadehavegård, Munkebo, Ringparken, Skovparken/Skovvej, Stengaardsvej og Sundparken.

Se mere om Rikkes faglige profil.

Hvorfor mener du, det er vigtigt at sætte fokus på udsatte boligområder?

De udsatte boligområder har længe været i fokus både politisk og i forskningen, men mange års fysiske og sociale indsatser har ikke formået at gøre op med nogle af de sociale udfordringer, der er forbundet med landets udsatte boligområder. Det er vigtigt fortsat at have fokus på de udsatte boligområder, da det handler om menneskers hverdag, bolig og socialliv.

Hvilke værdier forbinder du med almene boliger?

Almene boliger spiller en vigtig rolle for at sikre, at alle har lige muligheder for en passende bolig. Jeg mener, at den almene sektor er vigtig på grund af det samfundsansvar den varetager, som et alternativ til det private boligmarked og ved at sikre beboerne demokratiske muligheder for medindflydelse.

Hvilke af dine interesser glæder du dig til at sætte i spil? 

Jeg ser frem til at få mine interesser om sammenspillet mellem det fysiske og sociale miljø i spil. De kommende indsatser giver en hel unik mulighed for at undersøge, hvilken betydning fysiske forandringer har for det sociale liv.

Hvad kan du bidrage med til følgeevalueringen? 

Jeg kan bidrage med erfaringer med at anvende kvalitative metoder til at forstå rumlig forandring samt en dyb viden om fysiske og sociale indsatser i udsatte boligområder, den almene sektor og fysisk planlægning.

Hvorfor synes du, at denne evaluering er vigtig? 

Jeg synes, det er helt essentielt at følge med i udviklingen i de udsatte boligområder, når der igangsættes så omfattende forandringer, som dem vi kommer til at opleve de næste 10 år. Det er vigtigt at følge med i udviklingen, så vi kan tage ved lære af, hvad det har af betydning for boligområderne, den omkringliggende by og ikke mindst for beboerne og det sociale liv i boligområderne.