Ulf Hjelmar

Projektchef, VIVE

Ulf er uddannet sociolog og har en Ph.D. i offentlig forvaltning. Han skal lave interview og observationer i de udvalgte boligområder og være med til at understøtte forandringsprocesserne lokalt gennem formidling af viden fra evalueringen.

Se mere om Ulfs faglige profil.

Hvorfor mener du, det er vigtigt at sætte fokus på udsatte boligområder? 

De udsatte boligområder har særligt siden 1980'erne været præget af sociale udfordringer samtidig med, at der har været problemer af økonomisk- og fysisk karakter. Trods boligsociale indsatser, forsøg med udlejningsregler og fysiske renoveringer, kæmper vi stadig med udfordringerne i boligområderne. Der er behov for et nyt blik og et forøget fokus på områderne.

Hvilke værdier forbinder du med almene boliger?

Den almene sektor er født som et socialt og politisk projekt i velfærdssamfundet, et sted hvor diversitet og beboerdemokrati altid har stået centralt. De værdier er også bærende i dag, hvor dele af den almene sektor står over for store forandringer.

Hvilke af dine interesser glæder du dig til at sætte i spil? 

Jeg er meget optaget af, at den omfattende viden vi har om mekanismer, der forebygger udsathed, kan blive brugt på bedst mulig måde i de forandringer, som de udsatte boligområder står over for.

Hvad kan du bidrage med til følgeevalueringen? 

Jeg vil gerne være med til at udbrede viden om de sociale, udlejningsmæssige og fysiske redskaber, som har positive virkninger – og som ikke nødvendigvis er kendt i alle de udsatte boligområder.

Hvorfor synes du, at denne evaluering er vigtig? 

Parallelsamfundsaftalen vil medføre store forandringer i en række boligområder, og der er behov for vidensmæssigt at understøtte forandringsprocesserne. Vores viden skal ud at arbejde!