Resultater

Formidling af den opsamlede viden er en hjørnesten i følgeevalueringen. Hvilke effekter og resultater har de iværksatte aktiviteter og transformationer. Resultaterne af evalueringsaktiviteterne vil løbende blive publiceret på denne side – i takt med, at de løber ind over evalueringsperioden.

 

 

Formidlingen af følgeevalueringens delresultater og konklusioner sker på mange måder.

 

  • Nogle er rettet mod det konkrete boligområde eller mod gruppen af undersøgte boligområder.
  • Andre af evalueringens formidlende tiltag er rettet mod alle landets udsatte områder.

 

Indholdet på denne side er i sagens natur ganske sparsomt her ved følgeevalueringens begyndelse. Resultater og rapporter vil således blive formidlet på denne plads.

Evalueringens foreløbige resultater

 

Resultaterne vil omhandle sociale, fysiske og organisatoriske forandringer på fire niveauer:

 

1. De udvalgte boligområder (dvs. områdeniveau)

I takt med, at resultaterne løber ind, vil her optræde data for beboersammensætning, trivsel, tryghed, sammenhæng med omliggende by, by- og boligkvalitet, naboskab, fællesskab, ejerskab etc.

 

2. De beboere, der bor i de udvalgte områder (dvs. individniveau)

I takt med, at resultaterne løber ind, vil her optræde data for trivsel, motivation, livsmestring, arbejde, uddannelse etc.

 

3. De beboere, der fraflytter de udvalgte områder (dvs. individniveau)

I takt med, at resultaterne løber ind, vil her optræde data for trivsel, motivation, livsmestring, arbejde, uddannelse (samme som ovenfor) etc.

 

4. De øvrige almene boligområder (dvs. områdeniveau)

Fx den såkaldte vandsengseffekt – hvor flytter beboerne fra de berørte boligområder hen?

Evalueringens foreløbige delrapporter

 

1. Delafrappportering på den sociale dimension af følgeevalueringen.

I takt med, at evalueringens delrapporter produceres, vil der her optræde en kortere tekst knyttet til de aktuelle resultater. Endvidere kommer der et link til evaluators hjemmeside, hvor den fulde rapport kan hentes.

 

2. Delafrappportering på den fysiske dimension af følgeevalueringen.

I takt med, at evalueringens delrapporter produceres, vil der her optræde en kortere tekst knyttet til de aktuelle resultater. Endvidere kommer der et link til evaluators hjemmeside, hvor den fulde rapport kan hentes.

Supplerende data for beboerne i de 15 ’hårde ghettoer’

Som supplement til oplysningerne på den officielle liste over ’hårde ghettoer’ kan en række oplysninger om beboerne i de 15 ’hårde ghettoer’ fremsøges i Landsbyggefondens ’Beboerdata’. Disse eksempler på data og kategorier bliver løbende udfoldet i evalueringens analyse af områdernes forandringsprocesser.

Andel af 15-17 årige med grundskole, som ikke er i gang med uddannelse

Tingbjerg/Utterslevhuse

9,4 %

Mjølnerparken

9,2 %

Tåstrupgård

11,3 %

Gadehavegård

4,5 %

Agervang

-

Ringparken, Slagelse

-

Motalavej

-

Vollsmose

3,3 %

Stengårdsvej

-

Sundparken

-

Munkebo

6,2 %

Skovvejen/Skovparken

7,8 %

Finlandsparken

-

Bispehaven

4,9 %

Gellerupparken/Toveshøj

10,3 %

Andel hustande med enlige med børn

Tingbjerg/Utterslevhuse

13,0 %

Mjølnerparken

19,8 %

Tåstrupgård

10,5 %

Gadehavegård

11,4 %

Agervang

15,6 %

Ringparken, Slagelse

13,7 %

Motalavej

13,2 %

Vollsmose

14,2 %

Stengårdsvej

8,6 %

Sundparken

11,0 %

Munkebo

20,3 %

Skovvejen/Skovparken

11,1 %

Finlandsparken

18,6 %

Bispehaven

12,7 %

Gellerupparken/Toveshøj

14,6 %